KOUZAS, Georgios. „Трансформација урбаног пејзажа“. Религијски простори који функционишу и као секуларни тргови: етнографски пример из грчког урбаног простора. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 2, p. 37–53, sep. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1080>.
Датум приступа: 23 july 2024