Бела Крајина. Срби у Словенији: Насеља и порекло становништва, обичаји. Прир. Борисав Челиковић

Сажетак
У едицији Корени, чији је издавач Службени гласник из Београда, као њена педесета књига објављено је приређено издање о Србима у Белој Крајини: Срби у Белој Крајини. Срби у Словенији. Приређивач – Борисав Челиковић, потрудио се да на једном месту сакупи и јавности представи радове и студије који се односе на српско становништво у Белој Крајини којима је и сам посветио поговор насловљен: Вертикала сеоба и трајања: Срби у Белој Крајини. Срби у Словенији (стр. 949−997). Радови који су представљени у овој монографији објављени су у различитим периодима (од 1880. до 2022. године у издању различитих институција у Србији и Словенији). Дакле, прилози временски обухватају последњу декаду 19. потом 20. и прву декаду 21. века, док се у тематском смислу односе на различите научне дисциплине – историју, енологију, језик, етномузикологију и др.
Објављено
30.09.2023.
Како цитирати
IVANOVIĆ BARIŠIĆ, Milina. Бела Крајина. Срби у Словенији: Насеља и порекло становништва, обичаји. Прир. Борисав Челиковић. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 2, p. 309–313, sep. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1076>.
Датум приступа: 30 nov. 2023