IVANOVIĆ BARIŠIĆ, Milina. Бела Крајина. Срби у Словенији: Насеља и порекло становништва, обичаји. Прир. Борисав Челиковић. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 2, p. 309–313, sep. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1076>.
Датум приступа: 21 feb. 2024