Ivanović Barišić, Milina. " Бела Крајина. Срби у Словенији: Насеља и порекло становништва, обичаји. Прир. Борисав Челиковић." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 71.2 (2023): 309–313. Web. 21 Feb. 2024