Ivanović Barišić, M. 2023 Sep 30. Бела Крајина. Срби у Словенији: Насеља и порекло становништва, обичаји. Прир. Борисав Челиковић. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 71:2