Ivanović Barišić, M. (2023). Бела Крајина. Срби у Словенији: Насеља и порекло становништва, обичаји. Прир. Борисав Челиковић. Гласник Етнографског института САНУ, 71(2), 309–313. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1076