Ivanović Barišić, Milina. " Бела Крајина. Срби у Словенији: Насеља и порекло становништва, обичаји. Прир. Борисав Челиковић" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 71 Број 2 (30 September 2023)