Присуство традиционалне музике у Србији данас у измењеном радном и празничном свакодневљу (ур. Јелена Јовановић и Драган Жунић)

Сажетак
Присуство традиционалне музике у Србији данас у измењеном радном и празничном свакодневљу


(ур. Јелена Јовановић и Драган Жунић)


Oгранак САНУ у Нишу, 2020, 99 стр.


У тематском зборнику Присуство традиционалне музике у Србији данас у измењеном радном и празничном свакодневљу, шест радова еминентних научних имена из Србије, указало је на значај тради­ционалне музике, на њено присуство данас и трансформације које је доживела, као и на начине на које се данас представља. Почетна замисао уредника публикације била је давање одговора на питање места и улоге музике у савременом животу Србије, који су се могли једино и понудити са различитих тачки гледишта, из различитих дисциплина, јер музика не представља само звучни феномен, већ је и витално важан део сваке културе као синкретичне целине. Овај пр­ви по реду зборник, јер постоје жеље да се рад на овој теми настави, уредили су дописни члан САНУ Јелена Јовановић и проф. др Драган Жунић, а објављен је у издању Српске академије наука и уметности, тј. Огранка САНУ у Нишу.
Објављено
30.09.2022.
Како цитирати
AKSIĆ, Nina. Присуство традиционалне музике у Србији данас у измењеном радном и празничном свакодневљу (ур. Јелена Јовановић и Драган Жунић). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 2, p. 269-273, sep. 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1033>.
Датум приступа: 14 june 2024