Aksić, N. 2022 Sep 30. Присуство традиционалне музике у Србији данас у измењеном радном и празничном свакодневљу (ур. Јелена Јовановић и Драган Жунић). Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 70:2