AKSIĆ, Nina. Присуство традиционалне музике у Србији данас у измењеном радном и празничном свакодневљу (ур. Јелена Јовановић и Драган Жунић). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 2, p. 269-273, sep. 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1033>.
Датум приступа: 22 apr. 2024