Aksić, N. (2022). Присуство традиционалне музике у Србији данас у измењеном радном и празничном свакодневљу (ур. Јелена Јовановић и Драган Жунић). Гласник Етнографског института САНУ, 70(2), 269-273. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1033