Aksić, Nina. " Присуство традиционалне музике у Србији данас у измењеном радном и празничном свакодневљу (ур. Јелена Јовановић и Драган Жунић)." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 70.2 (2022): 269-273. Web. 22 Apr. 2024