Aksić, Nina. " Присуство традиционалне музике у Србији данас у измењеном радном и празничном свакодневљу (ур. Јелена Јовановић и Драган Жунић)" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 70 Број 2 (30 September 2022)