Милеса Стефановић Бановић. Знано буди. Записи у српским рукописима Сентандрејске збирке

  • Ivana Bašić Етнографски институт САНУ, Београд
    xeliot@gmail.com

Сажетак
Милеса Стефановић Бановић. Знано буди. Записи у српским рукописима Сентандрејске збирке. Етнографски институт САНУ, Српски црквени музеј Сентандреја, Агенција за издавачку делатност Бернар, Београд 2021, 191 стр.


Монографија Знано буди. Записи у српским рукописима Сентандрејске збирке ауторке Милесе Стефановић Бановић драгоцено је научно дело о рукописној збирци која се налази у Библиотеци Епархије Будимске, објављено као трећа књига у оквиру библиотеке Метроон: Извори за етнологију и антропологију у оквиру Монографских издања Етнографског института САНУ.
Објављено
30.05.2022.
Како цитирати
BAŠIĆ, Ivana. Милеса Стефановић Бановић. Знано буди. Записи у српским рукописима Сентандрејске збирке. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 1, p. 299–301, may 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1019>.
Датум приступа: 21 apr. 2024
Секција
Прикази