Bašić, Ivana. " Милеса Стефановић Бановић. Знано буди. Записи у српским рукописима Сентандрејске збирке." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 70.1 (2022): 299–301. Web. 26 May. 2024