Bašić, I. (2022). Милеса Стефановић Бановић. Знано буди. Записи у српским рукописима Сентандрејске збирке. Гласник Етнографског института САНУ, 70(1), 299–301. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1019