Bašić, Ivana. " Милеса Стефановић Бановић. Знано буди. Записи у српским рукописима Сентандрејске збирке" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 70 Број 1 (30 May 2022)