Bašić, I. 2022 May 30. Милеса Стефановић Бановић. Знано буди. Записи у српским рукописима Сентандрејске збирке. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 70:1