BAŠIĆ, Ivana. Милеса Стефановић Бановић. Знано буди. Записи у српским рукописима Сентандрејске збирке. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 1, p. 299–301, may 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1019>.
Датум приступа: 25 may 2024