Гордана Горуновић, Огледи из етнографије и антропологије књижевности

Сажетак
Гордана Горуновић, Огледи из етнографије и антропологије књижевности. Српски генеалошки центар, Етнолошка библиотека. Посебна издања, књ. 15, Београд 2022, 302 стр.


Књига Огледи из етнографије и антропологије књижевности ауторке проф. др Гордане Горуновић представља збирку изабраних студија, претходно објављених у различитим научним публикацијама у Србији у периоду од 2010. до 2020. године. Књига се састоји из увода и седам поглавља, која се разликују по тематици, истраживачким предметима, интерпретативним приступима и обиму текста, а оно што их повезује јесте настојање да се одабрана етнографска, документарна и књижевна дела тумаче из комбиноване контекстуалне антрополошке и књижевнонаучне перспективе.
Објављено
30.05.2022.
Како цитирати
ZLATANOVIĆ, Sanja. Гордана Горуновић, Огледи из етнографије и антропологије књижевности. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 1, p. 295–297, may 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1018>.
Датум приступа: 22 july 2024
Секција
Прикази