Zlatanović, Sanja. " Гордана Горуновић, Огледи из етнографије и антропологије књижевности" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 70 Број 1 (30 May 2022)