ZLATANOVIĆ, Sanja. Гордана Горуновић, Огледи из етнографије и антропологије књижевности. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 1, p. 295–297, may 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1018>.
Датум приступа: 07 oct. 2022