Zlatanović, Sanja. " Гордана Горуновић, Огледи из етнографије и антропологије књижевности." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 70.1 (2022): 295–297. Web. 7 Oct. 2022