Zlatanović, S. 2022 May 30. Гордана Горуновић, Огледи из етнографије и антропологије књижевности. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 70:1