Zlatanović, S. (2022). Гордана Горуновић, Огледи из етнографије и антропологије књижевности. Гласник Етнографског института САНУ, 70(1), 295–297. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1018