Присилна (не)кретања на путу: ‘правдано’ насиље граничног режима на Балкану

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2102433J УДК 314.15(497) Оригинални научни рад

Сажетак
У чланку испитујем насилне последице граничног режима Европске уније након 2015. године по људе са глобалног Југа који се задржавају на Балкану. Намеравам да покажем да је обезбеђивање спољних граница Европске уније кроз управљање азилом и границама на Балкану засновано на принуди и сили, упркос напорима људи у покрету да прекораче те границе и достигну достојанствене животе. Напори људи у покрету да пређу границе – које су званично затворене за њих – такође могу да се разумеју као сила. Без обзира на то какви су им правни статуси и ‘мотиви’ расељавања, људи који чекају и крећу се ‘Балканском рутом’ проживљавају ситуације обојене структурним, директним и културним насиљем, и на различите начине реагују на те ситуације. Указивањем на мање или више скривене обрасце насиља који се јављају дуж спољних граница Европске уније на Балкану, могу се преиспитати популарне категоризације које, у исто време, угњетавају и штите људе у покрету. Ти обрасци насиља су правдани – али не и оправдани – секуритизацијом националних граница и граница Европске уније. Премештањем насиља као тзв. пуш фактора из земаља иницијалног поласка (тј. земаља глобалног Југа), намеравам да укажем да се насиље наставља током пута. Обрасци насиља на Балкану даље производе присилна кретања и присилна не-кретања. Људи у покрету се носе са тим присилним (не)кретањима на различите начине.

Кључне речи: принуда, сила, структурно насиље, гранични режим, миграцијеReference

Ahmetašević, Nidžara. 2021. “Limits to Access to Asylum Along the Balkan Route.” Refugee Rights Europe Reports. https://refugee-rights.eu/wp-content/uploads/2020/07/RRE_LimitedAccess ToAsylumAlongTheBalkanRoute.pdf. (Accessed Јunе 30, 2021).
Anderson, Scott A. 2010. “The Enforcement Approach to Coercion.” Journal of Ethics and Social Philosophy 5 (1): 1–32.
Apostolova, Raia. 2016. “The Real Appearance of the Economic/Political Binary: Claiming Asylum in Bulgaria. ” Intersections. East European Journal of Society and Politics 2 (4): 33–50.
Arendt, Hannah. 1970. On Violence. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Augustová, Karolína. 2021. “Games, Push-backs and the Everyday Violence at the Bosnian-Croatian Border.” Doctoral dissertation, Aston University, Birmingham, UK.
Bakewell, Oliver. 2014. “Encampment and Self-settlement.” In Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies, eds. Elena Fiddian-Qasmiyeh, Gil Loescher, Katy Long & Nando Sigona: 127–138. Oxford: Oxford University Press.
Belgrade Centre for Human Rights. 2021. “Right to Asylum in the Republic of Serbia 2020.”
http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/eng-lat/wp- content/uploads/2014/01/Right-to-Asylum-in-Serbia-2020.pdf. (Accessed Јunе 30, 2021).
Bigo, Didier. 2002. “Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease.” Alternatives 27: 63–92.
Bloom, Tendayi & Verena Risse. 2014. “Examining Hidden Coercion at State Borders: Why Carrier Sanctions Cannot be Justified.” Ethics & Global Politics 7 (2): 65–82.
Border Violence Monitoring Network. 2020. “Balkan Region Report – April/May 2020.” Illegal Push-Backs and Border Violence Reports. https://www.borderviolence.eu/wp-content/uploads/Balkan-Region-Report- May-2020.pdf. (Accessed Јanuary 30, 2021).
Bufacchi, Vittorio. 2005. “Two Concepts of Violence.” Political Studies Review 3 (2): 193– 204.
Butler, Judith. 1997. The Psychic Life of Power: Theories in Subjection. Stanford, California: Stanford University Press.
Bužinkić, Emina. 2020. Deported Man, Secured State. A Long Trajectory of a Deportation.” movements. Journal for Critical Migration and Border Regime Studies 5 (1): 279–285.
Cabot, Heath. 2019. “The Business of Anthropology and the European Refugee Regime.” American Ethnologist 46 (3): 261–275.
Casas-Cortes, Maribel, Nicholas De Genova, Glenda Garelli, Giorgio Grappi, Martina Tazzioli & Irene Peano. 2015. “Subjectivity”. In New Keywords: Migration and Borders. Cultural Studies 29 (1): 83–85.
Casas‐Cortes, Maribel, Sebastian Cobarrubias & John Pickles. 2015. “Riding Routes and Itinerant Borders: Autonomy of Migration and Border Externalization.” Antipode 47 (4): 894–914.
Cleton, Laura & Sébastien Chauvin. 2020. “Performing Freedom in the Dutch Deportation Regime: Bureaucratic Persuasion and the Enforcement of ‘Voluntary Return’.” Journal of Ethnic and Migration Studies 46 (1): 297– 313.
Collinson, Sarah. 1996. “Visa Requirements, Carrier Sanctions, ‘Safe Third Countries’ and ‘Readmission’: The Development of an Asylum ‘Buffer Zone’ in Europe.” Transactions of the Institute of British Geographers 21 (1): 76–90.
De Genova, Nicholas P. 2002. “Migrant ‘Illegality’ and Deportability in Everyday Life.” Annual Review of Anthropology 31 (1): 419–447.
Dewey, John. 1916. “Force and Coercion.” The International Journal of Ethics 26 (3): 359–367.
Düvell, Franck. 2012. “Transit Migration: A Blurred and Politicised Concept.” Population, Space and Place 18 (4): 415–427.
European Commission. 2020. Communication from the Commission on a New Pact on Migration and Asylum.
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea- b44f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_3&format=PDF (Accessed Јanuary 26, 2021).
Faist, Thomas. 2018. “The Moral Polity of Forced Migration.” Ethnic and Racial Studies 41 (3): 412–423.
Fassin, Didier. 2005. “Compassion and Repression: The Moral Economy of Immigration Policies in France.” Cultural Anthropology 20 (3): 362–387.
Fontanari, Elena. 2017. “It’s my Life. The Temporalities of Refugees and Asylum- Seekers within the European Border Regime.” Etnografia e ricerca qualitativa 10 (1): 25–54.
Fontanari, Elena. 2019. Lives in Transit: An Ethnographic Study of Refugees’ Subjectivity across European Borders. New York, NY: Routledge.
Galtung, Johan. 1990. “Cultural violence.” Journal of Peace Research 27 (3): 291– 305.
Gibney, Matthew J. 2013. “Is Deportation a Form of Forced Migration?” Refugee Survey Quarterly 32 (2): 116–129.
Glasman, Joël. 2017. “Seeing Like a Refugee Agency: A Short History of UNHCR Classifications in Central Africa (1961–2015).” Journal of Refugee Studies 30 (2): 337–362.
Global Detention Project. 2019. “Country Report – Immigration Detention in Croatia: Shrinking Space for Independent Monitoring, April 2019.” https://www.globaldetentionproject.org/wp-content/uploads/2019/04/GDP- Immigration-Detention-in-Croatia.pdf (Accessed February 6, 2021).
Hameršak, Marijana & Iva Pleše. 2018. “Confined in Movement: The Croatian Section of the Balkan Refugee Corridor.” In Formation and Disintegration of the Balkan Refugee Corridor: Camps, Routes and Borders in Croatian Context, eds. Emina Bužinkić & Marijana Hameršak: 9–43. Zagreb- München: Institute of Ethnology and Folklore Research, Centre for Peace Studies, Faculty of Political Science University of Zagreb, Centre for
Ethnicity, Citizenship and Migration, bordermonitoring.eu e.V.
Hameršak, Marijana, Sabine Hess, Marc Speer & Marta Stojić Mitrović. 2020. “The Forging of the Balkan Route. Contextualizing the Border Regime in the EU Periphery.” Movements. Journal for Critical Migration and Border Regime Studies 5 (1): 9–29.
Hess, Sabine & Bernd Kasparek. 2017. “Under Control? Or Border (as) Conflict: Reflections on the European Border Regime.” Social Inclusion 5 (3): 58– 68.
Hollifield, James F. 2004. “The Emerging Migration State.” International Migration Review 38 (3): 885–912.
Huysmans, Jef. 2006. The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU. New York, NY: Routledge.
Isakjee, Arshad, Thom Davies, Jelena Obradović‐Wochnik & Karolína Augustová. 2020. “Liberal Violence and the Racial Borders of the European Union.” Antipode 52 (6): 1751–1773.
Khosravi, Shahram. 2018. “Afterword. Experiences and Stories along the Way.” Geoforum: 1–4.
Klikaktiv, ERIM & Transbalkan Solidarity. 2020. “Press Release on the Action of Forced Relocation of Irregularized Migrants by the Gendarmerie in the Municipality of Sid.” https://erim.ief.hr/en/vijesti/saopstenje-povodom- akcije-prinudnog-premestanja-iregularizovanih-migranata-od-strane- zandarmerije-u-opstini-sid/. (Accessed February 9, 2021).
Korac, Maja. 2020. “Gendered and Racialised Border Security: Displaced People and the Politics of Fear.” International Journal for Crime, Justice and Social Democracy 9 (3): 75–86.
Kovačević, Nikola. 2021. “Country Report: Serbia 2020.” The Asylum Information Database (AIDA) Reports.
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2021/03/AIDA- SR_2020update.pdf. (Accessed Јunе 30, 2021).
Lipovec Čebron, Uršula & Jelka Zorn. 2016. “Avtonomija in nadzor migracij v Evropskih ‘tamponskih conah’.” Dve domovini 43 (1): 61–75.
López Marín, Bernardo & Gianmaria Lenti. 2019. “Between Coercion and Improvisation: The Case of Irregularised Migrants in Transit Across Mexico.” Sites: A Journal of Social Anthropology and Cultural Studies 16 (2): 214–233.
Lubkemann, Stephen C. 2008. “Involuntary Immobility: On a Theoretical Invisibility in Forced Migration Studies.” Journal of Refugee Studies 21 (4): 454–475.
Mandic, Danilo. 2017. “Trafficking and Syrian Refugee Smuggling: Evidence from
the Balkan route.” Social Inclusion 5 (2): 28–38.
Mandić, Danilo. 2021. “What is the Force of Forced Migration? Diagnosis and Critique of a Conceptual Relativization.” Theory and Society, first published online, https://doi.org/10.1007/s11186-021-09446-0
MSF. 2017. “Games of Violence: Unaccompanied Children and Young People Repeatedly Abused by EU Member State Border Authorities.” https://www.msf.org/sites/msf.org/files/serbia-games-of-violence- 3.10.17.pdf. (Accessed Јanuary 30, 2021).
Perkowski, Nina. 2018. “Frontex and the Convergence of Humanitarianism, Human Rights and Security.” Security Dialogue 49 (6): 457–475.
Petrović, Duško. 2018. “Humanitarian Exceptionalism: Normalization of Suspension of Law in Camp and Corridor.” In Formation and Disintegration of the Balkan Refugee Corridor: Camps, Routes and Borders in Croatian Context, eds. Emina Bužinkić & Marijana Hameršak: 43–62. Zagreb-München: Institute of Ethnology and Folklore Research, Centre for Peace Studies, Faculty of Political Science University of Zagreb, Centre for Ethnicity, Citizenship and Migration, bordermonitoring.eu e.V.
Push-Back Map Collective. 2020. “The Push-Back Map. Mapping Border Violence in Europe and Beyond. A Collective Self-Reflection.” movements. Journal for Critical Migration and Border Regime Studies 5 (1): 197–204.
Rivetti, Paola. 2013. “Empowerment without Emancipation: Performativity and Political Activism among Iranian Refugees in Italy and Turkey.” Alternatives: Global, Local, Political 38 (4): 305–320.
Rydzewski, Robert. 2020. “Hope, Waiting, and Mobility. Migrant Movement in Serbia after the EU-Turkey Deal.” movements. Journal for Critical Migration and Border Regime Studies 5 (1): 75–96.
Scheel, Stephan & Vicki Squire. 2014. “Forced Migrants as Illegal Migrants.” In The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies, eds. Elena Fiddian-Qasmiyeh, Gil Loescher, Katy Long & Nando Sigona, 188– 199. Oxford: Oxford Handbooks.
Scheel, Stephan, Glenda Garreli and Martina Tazzioli. 2015. “Politics of Protection”. In New Keywords: Migration and Borders. Cultural Studies 29 (1): 70–73.
Schindel, Estela. 2019. “Death by ‘Nature’: The European Border Regime and the Spatial Production of Slow Violence.” Environment and Planning C: first published online, https://doi.org/10.1177/2399654419884948.
Sökefeld, Martin. 2020. “Forced Migration, the Other Way Round? The Politics of Deporting Afghans from Germany.” In Forced Migration and Conflict- Induced Displacement: Impacts and Prospective Responses, eds. Muhammad Makki, Aizah Azam, Syed Ali Akash & Faryal Khan, 1-20. Islamabad, NUST Press.
Spathopoulou, Aila, Kirsi Pauliina Kallio & Jouni Hakli. 2021. Outsourcing Hotspot Governance within the EU: Cultural Mediators as Humanitarian– Border Workers in Greece. International Political Sociology 15 (3): 359– 377.
Stojić Mitrović, Marta & Ana Vilenica. 2019. “Enforcing and Disrupting Circular Movement in an EU Borderscape: Housingscaping in Serbia.” Citizenship Studies 23 (6): 540–558.
Stojić Mitrović, Marta, Nidžara Ahmetašević, Barbara Beznec & Andrej Kurnik. 2020. Dark Sides of Europeanization: Serbia, Bosnia and Herzegovina and the European Border Regime. Belgrade, Serbia and Ljubljana, Slovenia: Rosa Luxemburg Stiftung and Inštitut Časopis za kritiko znanosti.
Tsianos, Vassilis & Serhat Karakayali. 2010. “Transnational Migration and the Emergence of the European Border Regime: An Ethnographic Analysis.” European Journal of Social Theory 13 (3): 373–387.
Wright, Susan. 1998. “The Politicization of ‘Culture’.” Anthropology Today 14 (1): 7–15.
Zakon o azilu i privremenoj zaštiti. 2018. In Službeni glasnik RS 24/2018–23. https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon-o-azilu-i-privremenoj- zastiti.pdf. (Accessed Јanuary 26, 2021). [English translation: Law on Asy- lum and Temporary Protection, https://www.ecoi.net/en/file/local/2047259/6050d9c24.pdf. (Accessed Јunе 30, 2021)].
Zakon o strancima Republike Srbije. 2018. In Službeni Glasnik RS 24/2018, 31/2019. https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_strancima.html. (Ac- cessed Јunе 30, 2021). [English translation: Law on Foreigners, http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/004ebeee-f0a9-4116-9797- e24889136d03/Law+on+Foreigners.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lg9jrZz &CVID=lg9jrZz. (Accessed Јunе 30, 2021)].
Zetter, Roger. 2007. “More Labels, Fewer Refugees: Remaking the Refugee Label in an Era of Globalization.” Journal of Refugee Studies 20 (2): 172–192.
Zorn, Jelka. 2021. “Nasilne meje, varnostnizacija in kriminalizacija solidarnosti.” Socialno Delo 60 (2): 167–180.
Објављено
24.09.2021.
Како цитирати
JOVANOVIĆ, Teodora. Присилна (не)кретања на путу: ‘правдано’ насиље граничног режима на Балкану. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 2, p. 433–455, sep. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/978>.
Датум приступа: 23 feb. 2024