Jovanović, T. (2021). Присилна (не)кретања на путу: ‘правдано’ насиље граничног режима на Балкану. Гласник Етнографског института САНУ, 69(2), 433–455. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/978