Jovanović, Teodora. " Присилна (не)кретања на путу: ‘правдано’ насиље граничног режима на Балкану." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 69.2 (2021): 433–455. Web. 20 Apr. 2024