JOVANOVIĆ, Teodora. Присилна (не)кретања на путу: ‘правдано’ насиље граничног режима на Балкану. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 2, p. 433–455, sep. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/978>.
Датум приступа: 14 apr. 2024