Jovanović, Teodora. " Присилна (не)кретања на путу: ‘правдано’ насиље граничног режима на Балкану" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 2 (24 September 2021)