(Не)једнаке и непослушне патријархату: прве српске лекарке Драга Љочић Милошевић и Смиља Костић-Јоксић и њихово место у друштву

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2102345P УДК 141.72:61:929(497.11) Прегледни рад

Сажетак
Рад представља анализу професионалне биографије прве српске лекарке Драге Љочић Милошевић (1855–1926) и Смиље Костић-Јоксић (1895–1981), лекарке и професорке Медицинског факултета у Београду. Иако припадају различитим генерацијама, у њиховим биографијама постоји велики број подударности. Сличности су очигледне нарочито када је у питању њихов друштвени статус тј. однос политичких и интелектуалних елита према првим образованим женама. Драга Љочић, прва жена са универзитетском дипломом Медицинског факултета, по повратку са студија из Цириха у Београду никако није могла да се запосли у државној служби. Тек након упорног инсистирања и полагања додатног стручног испита, успела је да добије место лекарског помоћника са упола мањом платом од својих колега. До краја радног века, у мирнодопским условима, није успела да стекне статус и плату једнаку колегама. Докторка Драга Љочић била је и феминисткиња, веома активна у борби за политичка права жена. Њена наследница на пољу образовне и професионалне еманципације али и борбе за права жена, педијатрица и научница Смиља Костић-Јоксић успела је да постане део интелектуалне елите али само онолико колико су њене колеге на Универзитету то дозвољавале. Пред почетак Другог светског рата била је доценткиња на Медицинском факултету у Београду и жена са највишим академским звањем у Краљевини Југославији. У социјалистичкој Југославији, услед идеолошких размимоилажења, бива уклоњена са факултета. На примерима ове две лекарке настојим да прикажем како заправо у пракси делује концепт јавног патријархата и како он није условљен временским и идеолошким контекстом већ је увек присутан и доминантан када је место жена у јавном дискурсу у питању.


Кључне речи: др Драга Љочић Милошевић (1855–1926), др Смиља Костић-Јоксић (1895–1981), жене, феминизам, образовање, универзитет, еманципација, патријархат
Reference

Bokun-Đunić, Sonja. 1986. „Dr Draga Ljočić – Neovdašnji život.“ Godišnjak međuopštinskog istorijskog arhiva Šabac 20: 47–84.
Bondžić, Dragomir. 2004. Beogradski univerzitet 1944–1952. Beograd: Institut za savremenu istoriju.
Bondžić, Dragomir. 2007. „Komunistička vlast i nastavnici Medicinskog fakulteta u Beogradu 1945–1955.“ U Istorija medicine, farmacije i narodne medicine, Zbornik radova sa XV naučnog skupa održanog 24–25. maja 2006. u Zaječaru, ur. Momčilo Pavlović, 105–120. Beograd–Zaječar: Institut za savremenu istoriju-Istorijski arhiv Timočka krajina Zaječar.
Bondžić, Dragomir. 2011a. „Kostić Joksić, Smilja.“ U Srpski biografski rečnik, tom 5, ur. Čedomir Popov, 299–300. Novi Sad: Matica srpska.
Bondžić, Dragomir. 2011b. „Kostić Aleksandar.“ U Srpski biografski rečnik, tom 5, ur. Čedomir Popov, 260–262. Novi Sad: Matica srpska.
Božinović, Neda. 1996. Žensko pitanje u Srbiji u 19. i 20. veku. Beograd: Feministička 94.
Gavrilović, Vera. 1976. Žene lekari u ratovima 1876–1945. na tlu Jugoslavije. Beograd: Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije.
Hibner Koblitz, Ann. 1988. “Science, Women, and the Russian Intelligentsia: The Generation of the 1860s.” Isis 79 (2): 208–226.
Jovanović-Simić, Jelena. 2005. „Dr Smilja A. Kostić-Joksić, Vitez legije časti“. U Međunarodni naučni skup Srpsko-Francuski odnosi 1904–2004, 419–424. Beograd: Arhiv Srbije.
Kostić-Joksić, A. Smilja. 1968. Osvrt na život i rad Prof. dr Aleksandra Đ. Kostića,
neobjavljen rukopis, Legat dr Aleksandra Kostića u Grockoj.
Kostić-Joksić, A. Smilja. 1958. Priručnik za majke: Saveti dečjeg lekara. Beograd: Naučna knjiga.
Kostić, A. Vojislav. 2004. Život sa neprebolnim bolom u duši (Prof. dr Aleksandar Đ. Kostić 1893–1983). Beograd: Draganić.
Lončarević, Karatina & Daša Duhaček. 2012. „Ksenija Atanasijević (1894–1981).“ In Vrouwelijke filosofen: Een historisch overzicht, edited by C. Ceton, I. v.d. Burg, A. Halsema, V. Vasterling, and K. Vintages, 363–368. Amsterdam: Uitgeverij Atlas.
Marković, Žika. 1999. „Doktorka Smilja“. U Znamenite žene Srbije, 2. Trstenik: Grafičko izdavačko preduzeće Ljubostinja.
Marković, Svetozar. 1946. Je li žena sposobna da bude ravnopravna sa čovekom; Oslobođenje ženskinja. Beograd: Glavni odbor AFŽ Srbije.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1920–1935. 1935. Beograd: Medicinski fakultet.
50 godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1920–1970. 1970. Beograd: Medicinski fakultet.
Milošević, Raša. 1923. Timočka buna 1883. godine: Uspomene Raše Miloševića. Beograd: Štamparija Drag. Gregorića.
Nametak, Muhamed. 2017. Bosanski trougao u crvenoj zvijezdi. Kulturni tokovi i izgradnja „socijalističkog društva“ u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1952. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju
Pantelić, Ivana. 2006. “Draga Ljočić Milošević”. In A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms, Central, Eastern and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, eds. F. De Haan, K. Daskalova, A. Loufti, 290–1. Budapest ̶ New York: CEU Press.
Pantelić, Ivana. 2011. Partizanke kao građanke: Društvena emancipacija partizanki u Srbiji 1945–1953. Beograd: Institut za savremenu istoriju, Evoluta.
Pantelić, Ivana. 2011б. „Humanost i feminizam doktorke Drage Ljočić“. U Istorija medicine, farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura, 21–27. Zaječar: Istorijski arhiv „Timočka krajina“.
Pantelić, Ivana & Dragomir Bondžić. 2020. „Život i rad Smilje Kostić-Joksić (1895–1981) profesorke Medicinskog fakulteta u Beogradu”. U Naučnice u društvu, ur. Lada Stevanović, Mladena Prelić & Miroslava Lukić- Krstanović, 351–361 Beograd: Etnografski institut SANU.
Pavlović, Budimir. 2001. „Predlog moralne rehabilitacije profesora i drugog nastavnog osoblja Medicinskog fakulteta koji su iz političkih razloga udaljeni 1944–1954, Izlaganje na sednici nastavno naučnog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu 24. januara 2001.“ Projekat Rastko, Biblioteka srpske kulture, Istorija medicine, www.rastko.rs. (pristupljeno 11. februara 2020).
Pavlović, Budimir. 2001. „Velikani iza zida ćutanja.“ Politika, 16. februar.
Petrović-Todosijević, Sanja. 2008. Za Bezimene: delatnost UNICEF-a u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji 1947–1954. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije.
Popović, Dragana. 2012. Žene u nauci od Arhimeda do Anštajna, Osvajanje osvojenog. Beograd: Službeni glasnik.
Robinson, Jane. 2010. Bluestockings, The Remarkable Story of the First Women to Fight for an Education. London: Penguin Books.
Savićević, Milorad, prir. 1999. Profesori Medicinskog fakulteta u Beogradu u sećanju generacije studenata upisane 1946. godine. Beograd: Medicinski fakultet.
Savićević, Milorad. 2003. Profesori Medicinskog fakulteta u Beogradu. Beograd: Medicinski fakultet.
Schott, Wallach, Joan. 1986. “Gender: A Useful Category of Historical Analysis.” The American Historical Review 91(5): 1053–1075.
Schott, Wallach, Joan. 2012. “Vexed Relationship of Emancipation and Equality.” History of the Present 2(2): 148–168.
Tasovac, Borivoj, Paskal Nikolić & Živa Šljapić. 1981. „Prof. Dr Smilja Joksić Kostić, 30. decembar 1895 – 5. jun 1981.“ Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 109 (12): 1687–1690.
Trgovčević, Ljubinka. 1998. „O studentkinjama iz Srbije na stranim univerzitetima do 1914“. U Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka 2, ur. Latinka Perović, 83–100. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije.
Trgovčević, Ljubinka, prir. 2006. Kraljica Natalija Obrenović, Moje uspomene. Beograd: Srpska književna zadruga.
Universitet u Beogradu. 1924. Pregled predavanja za zimski semestar 1924/25. školske godine. Beograd: Universitet u Beogradu.
Universitet u Beogradu. 1934. Pregled predavanja za zimski semestar 1934/35. školske godine. Beograd: Universitet u Beogradu.
Universitet u Beogradu. 1940. Pregled predavanja za zimski semestar 1940/41. školske godine. Beograd: Universitet u Beogradu.
Universitet u Beogradu. 1948. Pregled predavanja za letnji semestar 1947/48. školske godine. Beograd: Universitet u Beogradu.
Vuletić, Ljiljana. 2005. Život i misao Ksenije Atanasijević. Beograd: Lj. Vuletić. Vulf, Virdžinja. 2009. Sopstvena soba. Beograd: Plavi jahač.
Walby, Sylvia. 1991. Theorizing Patriarchy. Oxford, Cambridge: Basil Blackwell.

Sources
Arhiv Srbije, Ministarstvo prosvete Srbije, f. XXVI, 63, dosije.
Arhiv Srbije, Univerzitet u Beogradu, f. III, 106, dosije.
Arhiv Srbije, Medicinska velika škola, f. 28, Izveštaj Medicinske velike škole za
1953/54. godinu; f. 29, pov. br. 2, 5. mart 1954; f. 33, br. 5402, 1. jun 1954.
Medicinski fakultet u Beogradu, Pravna služba, Dokumentacija o rehabilitaciji profesora 2001.
Muzej nauke i tehnike, Odsek za istoriju medicine, Zaostavština dr Smilje Kostić- Joksić, T.180.258/1-20.
Legat dr Aleksandra Kostića, Grocka. Politika, 13. oktobar 1939, 13.
Politika, 7. jun 1981, 26 (čitulja) Politika, 9. jun 1981, 14 (in memoriam) Politika, 11. jun 1981, 26.
Објављено
24.09.2021.
Како цитирати
PANTELIĆ, Ivana. (Не)једнаке и непослушне патријархату: прве српске лекарке Драга Љочић Милошевић и Смиља Костић-Јоксић и њихово место у друштву. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 2, p. 345–364, sep. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/973>.
Датум приступа: 14 june 2024