Pantelić, Ivana. " (Не)једнаке и непослушне патријархату: прве српске лекарке Драга Љочић Милошевић и Смиља Костић-Јоксић и њихово место у друштву" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 2 (24 September 2021)