Pantelić, I. 2021 Sep 24. (Не)једнаке и непослушне патријархату: прве српске лекарке Драга Љочић Милошевић и Смиља Костић-Јоксић и њихово место у друштву. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 69:2