Pantelić, Ivana. " (Не)једнаке и непослушне патријархату: прве српске лекарке Драга Љочић Милошевић и Смиља Костић-Јоксић и њихово место у друштву." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 69.2 (2021): 345–364. Web. 22 Apr. 2024