Pantelić, I. (2021). (Не)једнаке и непослушне патријархату: прве српске лекарке Драга Љочић Милошевић и Смиља Костић-Јоксић и њихово место у друштву. Гласник Етнографског института САНУ, 69(2), 345–364. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/973