Перформанс комеморације / Перформанси наслеђа. Улоге сећања и херитизације Другог светског рата

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1701147D UDC 394.46″1941/1945″(497) Original scientific paper

Сажетак

Пажљив поглед на комеморације, са посебним фокусом на пратећи перфоманс, указује
на пресудну улогу физичке присутности и активности тела када је у питању успех
таквих пажљиво планираних манифестација. У зависности од присуства или одстуства
активности тела, места комеморација могу бити активна места сећања или условно
„пасивни” простори наслеђа. Такође, таква перформативност дефинише комеморације
и простор на коме се оне одигравају као истовремено материјалне (споменици) и
нематеријалне (нарација/пракса, наслеђе). Овај рад, заснивајући се на перформативној
дуалности комеморација и простора на којима се оне одигравају, истражује
непоходност и ограничења дуалних интерпретација ових догађаја у савременој пракси
менаџмента наслеђа. Рад се заснива на студијама случаја везаним за споменике
посвећене народно-ослободилачкој борби (НОБ), са посебним акцентом на начин њихове херитизације. На основу анализе поменутих студија случаја, поставља се
неколико питања. Уколико иницијални перформанс и даље постоји, може ли споменик
бити разумеван као наслеђе? Ако то јесте случај, да ли би се споменици у том случају
дефинисали као материјално или као нематеријално наслеђе, или се та два концепта
стапају? На крају, имајући у виду промењене наративе у вези са анализираним
споменицима, поставља се питање ко и зашто њих данас дефинише као наслеђе?Кључне речи: комеморација, перформанс, херитизација, НОБ, антифашизам.

Reference

Arendt, Hanna. 1998. The Human Condition. Chicago/London: The University of
Chicago Press.
Arnheim, Rudolf. 1977. The Dynamics of Architectural Form. Los Angeles: University
of California Press.
Braba, Eugenio. 1995. The Paper Canoe: A Guide to Theater Anthropology. London:
Routladge.
Beeman, William O..1993. “The Anthropology of Theater and Spectacle”, Anna.
Rev. Anthropol. 22: 369-93.
Boyer, Christine. 1994. The City of Collective Memory: Its Historical Imagery and
Architectural Entertainments. London/ Cambridge: MIT Press.
Butler, Judith. 2011. “Bodies in Alliance and the Politic of the Street” (conference
paper).
Čalija, Jelena, ‘Nedić u gimnaziji „osporavan i hvaljen’, Politika , 07 March.2011.
Govedarica, Nataša. 2012. „Zemlja nesigurne prošlosti.” In RE:VIZIJA
PROŠLOSTI Službene politike sjećanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i
Srbiji od 1990. godine, eds. Darko Karačić, Tamara Banjeglav, and Nataša
Govedarica, 163-235. Sarajevo: ACIPS and FES..
Grosz, Elisabeth. 1998. “Bodies-cities”. In Places Through the Body, eds. Heidi J.
Nast and Steven Pile, 42-51. London: Routledge.
Habermas, Jürgen. 1991. The Structural Transformation of the Public Space: An
Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, Massachusetts:
MIT Press.
Hays, Michael K.. 1998. Architecture: Theory, since 1968. London/Cambridge:
MIT Press.
Karge, Hajke. 2014. Sećanje u kamenu – okamenjeno sećanje?. Beograd: XX Vek.
La Salle, Marina. 2014. APPROPRIATION AND COMMODIFICATION OF
CULTURAL HERITAGE: Ethical & IP Issues to Consider. Burnaby: Simon
Fraser University.
Law on State and Other Holidays of Republic of Serbia
(http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_drzavnim_i_drugim_praznicima_
u_republici_srbiji.html, accessed: 27 June 2015).
Lefebvre, Henri. 1991. The Production of Space. Oxford: Basil Blackwell Ltd.
Low, Setha and Smith, Niel. 2005 ‘Introduction: The Imperative of Public Space’.
In The Politics of Public Space, eds. Setha Low and Niel Smith, 1-16. London
and New York: Routledge.
Marković Milenković, Jasmina. 2015. “Održan je veliki školski čas”, Novosti-
Gradska tursitička organizacija Krgaujevac, 21 October 2015.
http://www.gtokg.org.rs/sr/vest.php?id=2128, accessed: 23 December
2015.
Manojlović-Pintar, Olga. 2015. „Hramovi i svetilišta patriotizma“. Mediantrop, Vol
12. http://www.mediantrop.rankomunitic.org/olga-manojlovic-pintarhramovi-
i-svetilista-patriotizma, accessed: 20 February 2016.
Martinović, Marija. 2013. “EXHIBITION SPACE OF REMEMBRANCE: Rhythmanalysis
of Memorial park Kragujevacki oktobar”. Serbian Architectural
Journal, Vol. 5: 306-331.
Parkinson, John R.. 2012. Democracy and Public Space: The Physical Sites of
Democratic Performance. Oxford: Oxford University Press.
Popović, Veselin. 2014. ’Lazine. Julske vatre’, Vijesti (15 August 2014)
http://www.vijesti.me/forum/lazine-julske-vatre-791079, accessed: 16 July
2015.
Poria, Yaniv. 2010. “The Story behind the Picture: Preferences for the Visual Display
at Heritage Sites”. In Culture, Heritage and Representation: Perspectives
on Visuality and the Past, eds. Emma Waterton, and Steve Watson,
217-228. Surrey: Ashgate.
Schechner, Richard. 1985. Between Theater and Anthropology. Philadelphia: University
of Pennsylvania Press.
Schechner, Richard. 2003. Performance Theory (2nd edition). London and New
York: Routledge, 2003
Videkanić, Bojana. 2010. “First and Last Emperor: Representations of the President,
Bodies of the Youth”. In Remembering Utopia: The Culture of Everyday
Life in Socialist Yugoslavia, eds. Breda Luthar, and Marusa Pusnik,
37-63. Washington: New Academia Publishing.
Widrich, Mechild,. 2009. “Performative Monuments: Public Art, Commemoration
and History in Postwar Europe.” Ph.D. dissertation, Massachusetts Institute
for Technology.
Online sources
Forum 058.ba ISKRA, accessed: 20 December 2015.
http://058.ba/category/tjentiste/page/4/
Portal foca24.info, accessed: 26 February 2016. http://www.foca-24.info/?p=6363
The Memorial Park October of Kragujevac, accessed: 20 May 2015.
http://www.spomenpark.rs/rs/

Примљено / Received: 19. 01. 2017.
Прихваћено / Accepted: 21. 03. 2017.
Објављено
31.08.2017.
Како цитирати
ĐORĐEVIĆ (GERMANY), Marija. Перформанс комеморације / Перформанси наслеђа. Улоге сећања и херитизације Другог светског рата. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 1, p. 147-162, aug. 2017. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/77>.
Датум приступа: 20 apr. 2024