Đorđević (Germany), Marija. " Перформанс комеморације / Перформанси наслеђа. Улоге сећања и херитизације Другог светског рата." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 65.1 (2017): 147-162. Web. 26 May. 2024