Đorđević (Germany), M. 2017 Aug 31. Перформанс комеморације / Перформанси наслеђа. Улоге сећања и херитизације Другог светског рата. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 65:1