ĐORĐEVIĆ (GERMANY), Marija. Перформанс комеморације / Перформанси наслеђа. Улоге сећања и херитизације Другог светског рата. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 1, p. 147-162, aug. 2017. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/77>.
Датум приступа: 25 may 2024