Đorđević (Germany), Marija. " Перформанс комеморације / Перформанси наслеђа. Улоге сећања и херитизације Другог светског рата" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 65 Број 1 (31 August 2017)