Први број часописа Центра за етнолошка и антрополошка истраживања – Антропологија

Сажетак

Први број часописа Центра за етнолошка и антрополошка истраживања – АНТРОПОЛОГIЈА


Центар за етнолошка и антрополошка истраживања Филозофског факултета у Београду издао је 2006. године први број свог часописа, под називом
Антропологија. Иако сасвим нова, ова публикација се, према речима др Бојана Жикића, главног и одговорног уредника, надовезује на традицију етнолошких и антрополошких истраживања у нашој земљи и уједно представља одговор на актуелно стање и потребе наше науке. Са амбицијом
унапређивања комуникације унутар академске заједнице и ове средине, али и ван њих, Антропологија представља резултате савремених антрополошких истраживачких, аналитичких и интерпретативних радова. Главне рубрике овог часописа чине Чланци и студије, Хроника, те Прикази и критике, у оквиру којих се објављују оригинални научни радови, монографске студије, хронике дисциплинарно релевантних дешавања, научне критике и дискусије, као и прикази научних и стручних монографија и зборника радова.

Објављено
20.10.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Vesna Trifunović. Први број часописа Центра за етнолошка и антрополошка истраживања – Антропологија. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 55, n. 2, p. 221-223, oct. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/626>.
Датум приступа: 14 june 2024
Број часописа
Секција
Научна критика и полемика