(Serbia), V. (2018). Први број часописа Центра за етнолошка и антрополошка истраживања – Антропологија. Гласник Етнографског института САНУ, 55(2), 221-223. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/626