(Serbia), Vesna. " Први број часописа Центра за етнолошка и антрополошка истраживања – Антропологија" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 55 Број 2 (20 October 2018)