(Serbia), Vesna. " Први број часописа Центра за етнолошка и антрополошка истраживања – Антропологија." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 55.2 (2007): 221-223. Web. 23 Apr. 2024