Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropu a Balkánu

Сажетак

Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje  střední Evropu a Balkánu


[Традиционална аграрна култура у контексту друштвеног развоја у Средњој Европи и на Балкану]. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie. Etnologicke studie 12, Brno 2012: 1-252.


Зборник Традиционална аграрна култура у контексту друштвеног развоја у Средњој Европи и на Балкану, који је изашао у издању Института за европску етнологију, при Филозофском факултету Масариковог универзитета у Брну је резултат заједничког рада пет аутора из четири земље. Он се првенствено бави традицијском аграрном културом која је током веома дугог временског периода обликовала друштва и културе у Европи, али која се током XX века убрзано мења и губи. Аутори у зборнику, иначе ауторитети у овом подручју истраживања, су (азбучним редом): др Мирослав Валка, са Института за европску етнологију Филозофског факултета Масариковог универзитета у Брну, Чешка; проф. др Зигмунд Клодницки, са Факултета за етнологију и науку о едукацији Шлеског Универзитета у Катовицама, Пољска; др Милош Луковић, из Балканолошког института САНУ Београд, Србија; др Петер Славковски као и проф. др Растислава Столична, из Института за етнологију Словачке академије наука, Братислава, Словачка.

Објављено
29.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Mladena Prelić. Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropu a Balkánu. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 2, p. 203-205, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/369>.
Датум приступа: 14 june 2024