(SERBIA), Mladena Prelić. Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropu a Balkánu. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 2, p. 203-205, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/369>.
Датум приступа: 14 apr. 2024