(Serbia), Mladena. " Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropu a Balkánu." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 61.2 (2013): 203-205. Web. 20 Apr. 2024