(Serbia), Mladena. " Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropu a Balkánu" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 61 Број 2 (29 June 2018)