(Serbia), M. 2018 Jun 29. Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropu a Balkánu. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 61:2