Nemci ponovo u Gakovu: susreti, saradnja i pomirenje nekadašnjeg i sadašnjeg lokalnog stanovništva

DOI:10.2298/GEI1502283K;UDC: 314.74(497.113)(=112)

Сажетак

U ovom radu analiziram etnološke i /ili socijalno-antropološke aspekte procesa pomirenja pripadnika nemačke nacionalne manjine u u Republici Srbiji (tačnije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini) i lokalnog srpskog stanovništva. Konflikt, koji se među njima odvijao u toku Drugog svetskog rata i neposredno nakon njegovog završetka, osim smrti velikog broja ljudi, prouzrokovao je ogromnu materijalnu štetu i nesagledive emotivne patnje na obe strane. Susret predstavnika konfrontiranih strana, do koga je došlo 2002. godine prilikom podizanja spomen-obeležja stradalim pripadnicima nemačke nacionalne manjine u Gakovu, doveo je do početka rešavanja njihovog konflikta. Studija slučaja na kojoj se zasniva ovaj rad pokazuje da je proces rešavanja postkonfliktnih situacija veoma složen i da od svojih aktera zahteva osvešćivanje i prihvatanje sopstvenih i tuđih grešaka, što je ključni uslov za njihovo međusobno opraštanje i pomirenje. Njegov krajnji ishod teško je predvidljiv i uslovljen je brojnim i međusobno isprepletenim istorijskim, političkim, ekonomskim i kulturnim faktorima.


Ključne reči: nemačka nacionalna manjina, Vojvodina, Gakovo, kulturna trauma, pomirenje

Reference

Alexander, J. C. 2003. The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology. Oxford: Oxford University Press.

Alexander, J. C. 2004. Toward a Theory of Cultural Trauma. U: Cultural Trauma and Collective Identity. Ur. Alexander J.C. et. al. Berkeley: University of California Press.
Bart, S. i Radović, N. 2005–2006. Dečak iz komšiluka. Životna priča Stefana Barta. Sremski Karlovci, Erlangen: Nemačko udruženje za dobrosusedske odnose ’Karlowitz’.
Binder, F. 2003. Promemorija. U: Jedan svet na Dunavu. Ur. Nenad Stefanović. München, Beograd: Donauschwäbische Kulturstiftung, Humanitäre Hilfe Donauschwaben, Robert Lahr i Društvo za srpsko-nemačku saradnju.
Grupa autora, 2003. Razgovori i komentari. U: Jedan svet na Dunavu. Ur. Nenad Stefanović. München- Eggenfelden - Beograd: Donauschwäbische Kulturstiftung, Humanitäre Hilfe Donauschwaben, Robert Lahr i Društvo za srpsko-nemačku saradnju.
Dimitrijević, D. 2005. Restitucija ''stečenih prava'' pripadnika nemačke manjine u bivšoj Jugoslaviji. U: Teme(3). Ur.Đorđević, D. B. Niš: časopis za društvene nauke.
Đorđević-Crnobrnja, J. i Krel, A. 2014. 'Internacionalizacija' ličnih imena: Goranci u Beogradu i Nemci u Vojvodini. Etnoantropološki problemi, 9 (3). Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Eriksen, T.H. 2004. Etnicitet i nacionalizam. Beograd: Biblioteka XX vek.
Jankulov, B. 1961. Pregled kolonizacije Vojvodine u XVIII I XIX veku, Posebna izdanja. Novi Sad: Matica srpska.
Janjetović, Z. 2000. Between Hitler and Tito. The Disappearance of the Vojvodina Germans. Belgrade: Institute for Recent History of Serbia.
Janjetović, Z. 2005. Deca careva, pastorčad kraljeva. Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1918–1941. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije.
Janjetović, Z. 2007. Proterivanje nemačkog i mađarskog življa iz Vojvodine na kraju drugog svetskog rata. U: Hereticus (vol. 4). Ur. Jovica Trkulja. Beograd: Centar za unapređivanje pravnih studija.
Janjetović, Z. 2009. NemciuVojvodini. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije.
Krel, A. 2006. Promene strategije etničkog identiteta Nemaca u Subotici u drugoj polovini 20. veka. U: LIV, Glasnik etnografskog instituta SANU. Ur. Dragana Radojičić. Beograd: Etnografski institut SANU.
Krel, A. 2007. Položaj nemačke nacionalne manjine u Vojvodini na primeru Nemaca u Subotici.U: Položaj nacionalnih manjina u Srbiji (knjiga 30). Ur. Vojislav Stanovčić. Beograd: Odeljenje društvenih nauka SANU. Međuodeljenski odbor za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava.
Krel, A. 2008.Uloga udruženja 'Gerhard' u revitalizaciji etničkog identiteta somborskih Nemaca. U: Slike kulture nekad i sad. Ur: Zorica Divac. Etnografski institut SANU: Beograd
Krel, A. 2009. Bili bismo i Kinezi, samo da nas ostave na miru: (re)konstrukcija etničkog identiteta Nemaca u Vojvodini. U: Antropologija. Beograd: Časopis centra za etnološka i antropološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Krel, A. 2011. Etnički identitet Nemaca u Vojvodini, rukopis doktorske disertacije. Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Krel, A. 2012. Sprechen Sie Deutsch? German Language and Revitalization of Ethnic Identity of the Germans in Bačka. U: LX (2), Glasnik etnografskog instituta SANU. Ur. Dragana Radojičić, Be­o­grad: Etnografski institut SANU.
Krel, A. 2013. Nemačko udruženje Kikinda: revitalizacija nemstva u Kikindi. U: Rad Muzeja Vojvodine (55). Ur. Agneš Ozer. Novi Sad: Muzej Vojvodine.
Krel, A. 2013. Nemačko udruženje Kikinda: revitalizacija nemstva u Kikindi. U: Rad Muzeja Vojvodine (55). Ur. Agneš Ozer. Novi Sad: Muzej Vojvodine.
Krel, A. 2014. Mi smo Nemci. Etnički identitet pripadnika nemačke nacionalne manjine u Vojvodini na početku 21. veka. Posebna izdanja, 80. Beograd: Etnografski institut SANU.
Krel, A. i Đorđević-Crnobrnja, J. 2014. Ime i znak: lično ime kao simbol etničkog identiteta vojvođanskih Nemaca.U: LXII (2), Glasnik etnografskog instituta SANU. Ur. Dragana Radojičić, Be­o­grad: Etnografski institut SANU.
Kuljić, Todor. 2006. Kultura sećanja. Beograd: Čigoja štampa.
Nedeljković, S. 2007. Čast, krv i suze - ogledi iz antropologije etniciteta inacionalizma. Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.
Nešović, S. 1981. Stvaranje nove Jugoslavije 1941–1945. Beograd: Partizanska knjiga Ljubljana, OOUR Izdavačko-publicistička delatnost Beograd – Mladost Zagreb.
Nikolić, G. 2003. Nemci u Vojvodini između dva svetska rata. U: Jedan svet na Dunavu. Razgovori i komentari. Ur. Nenad Stefanović. München – Eggenfelden – Beograd: Donauschwäbische Kulturstiftung, Humanitäre Hilfe Donauschwaben, Robert Lahr i Društvo za srpsko-nemačku saradnju.
Pavićević, A. 2009. Spomenici i /ili grobovi – sećanje na smrt i /ili dekoracija. U: Spomen mesta-istorija-sećanja. Ur. Aleksandra Pavićević. Zbornik radova Etnografskog instituta SANU 26. Beograd: Etnografski institut SANU.
Pavlica, B. 2005. Sudbina Nemaca u Srbiji. U: Teme(3). Časopis za društvene nauke. Ur.Đorđević, D. B. Niš: Univerzitet u Nišu.
Popadić, D. i Biro. M. 1999. Autostereotipi i hetereostereotipi Srba u Srbiji. U: Etnički stereotipi (1–2). Ur. Vukadinović, Đ. Beograd: Nova srpska politička misao.
Rot, N. 1989. Osnovi socijalne psihologije.Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Seder, S. A. 2006. Plitki grobovi. Sremski Karlovci: Nemačko udruženje za dobrosusedske odnose Karlowitz.
Stevanović, L. 2009. Rekonstrukcija sećanja, konstrukcija pamćenja - Kuća cveća i Muzej istorije Jugoslavije. U: Spomen mesta-istorija-sećanja. Ur. Aleksandra Pavićević. Zbornik radova Etnografskog instituta SANU (26). Beograd: Etnografski institut SANU.
Ćetković, N i Sinđelić-Ibrajter, D. 2000; Dunavske Švabice. Beograd: Medijska knjižara Krug.
Young, J. 2006. Tekstura sećanja. U: Kultura pamćenja i historija. Prevod: Brkljačić, M. i Prlenda, S. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga.
Објављено
27.05.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Aleksandar Krel. Nemci ponovo u Gakovu: susreti, saradnja i pomirenje nekadašnjeg i sadašnjeg lokalnog stanovništva. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 63, n. 2, p. 283-301, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/247>.
Датум приступа: 28 feb. 2024